Texas-Jim

På 1950-talet tecknade Göte western-serien Texas-Jim som följetong i Fantomen. Göte gjorde ett omfattande researcharbete i samband med tecknandet av serien. Han gjorde bland annat en studieresa till USA där många muséer och platser besöktes. Hans återgivning av prärieindianer blev därigenom mycket realistisk och skiljde sig rejält från den som återfanns i annan samtida serieproduktion. En realism som kan  jämföras med den i  Derib´s i Buddy Longway först 20-30 år senare!Göte Göransson

En sida om illustratören och författaren Göte Göransson

Texas-Jim

På 1950-talet tecknade Göte western-serien Texas-Jim som följetong i Fantomen. Göte gjorde ett omfattande researcharbete i samband med tecknandet av serien. Han gjorde bland annat en studieresa till USA där många muséer och platser besöktes. Hans återgivning av prärieindianer blev därigenom mycket realistisk och skiljde sig rejält från den som återfanns i annan samtida serieproduktion. En realism som för tankarna till Derib´s Buddy Longway som tecknades först 20-30 år senare!