Göte Göransson

En sida om illustratören och författaren Göte Göransson

Karoliner

Karoliner kan utan tvekan sägas vara Götes mest kända verk. Boken är förmodligen den svenska faktabok som tryckts i störst antal exemplar. Den gavs ut första gången 1976 genom bokklubben Bra Böcker. En identisk upplaga utgiven av bokförlaget Trevi kunde samtidigt köpas i bokhandeln. Därefter har den tryckts om i inte mindre än fyra upplagor (1982, 1984, 1989 & 1998).


Idén till boken byggde på Götes planer att ge ut ett större illustrerat verk om vapen och uniformer i Norden under de senaste tusen åren. Projektet hade arbetstiteln ”Nordisk krigsman”. Det var ett stort och ambitiöst projekt. Många bokförläggare ansåg att den nordiska marknaden var för liten för en sådan storsatsning.

Rolf Janson på Bra Böcker var dock villig att pröva på en utgivning av en av de planerade epokerna – den om det stora nordiska kriget i början av 1700-talet. Det skulle snart visa sig att timingen var perfekt för utgivningen av en faktabok om karolinertiden! Den då för tiden så omåttligt populäre författaren Lars Widdings så kallade ”Karolinersvit”, en serie på fyra romaner, utgavs under åren 1974-1977.

Svenska ryttare i slaget vid Helsingborg 1710.

Uniformer och fana för Västerbottens regemente.

Alf Åberg står som författare till boken, men enligt egen utsago har även Göte deltagit i utformandet av texten. Alf Åberg var historiker utbildad vid Lunds universitet där han skrev en doktorsavhandling om indelningen av rytteriet i Skåne 1658-1700. Avhandlingen publicerades 1947. Då hade han redan hunnit arbeta några år på Krigsarkivet i Stockholm där han sedan var verksam fram till pensioneringen 1982, de sista åren som chef.  Alf skrev ett stort antal populär vetenskapliga böcker, många av dem om karolinertiden. Han skrev även otaliga artiklar och var under många år medarbetare på Svenska Dagbladet. Denne folkbildares skånska stämma kunde också höras i radioprogrammet ”Svar idag” på 1970-talet. Som kuriosa kan nämnas att Alf fick låna ut sitt ansikte till en av karolinerna i boken – en trumslagare från Tavastehus regemente på sidan 103.

Layouten gjordes av Götes son Tomas som även stått modell till många av Götes karolinerbilder. Iklädd en lånad karolineruniform poserade han i allehanda poser för att Göte skulle kunna återge varenda veck på uniformsrocken korrekt.

Historikern Alf Åberg som

karolinsk trumslagare.

Sonen Thomas Göransson layoutade boken och fick också agera modell iförd karolineruniform. 

Foto Göte Göransson.