Göte Göransson

En sida om illustratören och författaren Göte Göransson

Göte har illustrerat flera läromedelsböcker för grundskolan, de flesta utgivna på förlaget Natur och kultur. Här ovan ett exempel på ett uppslag ur  "GENA" (geografi & naturkunskap)  från 1970-talet.