Praesent elit neque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur velit adipiscing elit. Aliquam nec lobortitis tellus. Ut pharetra velit rutrum orci sollicitudin luctus es facilisis nulla accumsan. Maecenas veliti  quis tortor magna. In dignisisim a elementum eros nec pretium. Phasellus molesitie, sem ut erat viverra malesuada, lacus urna et pharetra dui, eget eleifend eros libero vitae i  diam. In  sapien morbi in elit sed lorem semper fermentum. Fusce velit tellus, dictum in posuere ac, pretium sodales a sollicitudin sapien. Cras semper erat sed odio luctus nec cursus sem fringilla. Pellentesque augue eu ante, volutpat a sodales convallis, eleifend viverra lectus. Etiam non felis purus. Curabitur vel convallis porta magna sed mattis. Duis eget enim a odio curisus laoreet. Aenean ellentesque, enim non integer hendrerit lobortis, ipsum justo fringilla turpis, id mollis enim justo id elit.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu tortor non erat vestibulum tempor. Proin posuere est ac diam vestibulum et henidrerit mauris pharetra. Sed blandit scelerisque tortor quis imperdiet. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.


MONITES

Morbi in elit sed lorem semper fermentum. Fusce velit tellus, dictum in posuere ac, pretium sollicitudin sapien. Cras semper erat sed odio luctus nec cursus sem fringilla.

Consequat in lacinia

Morbi in elit sed lorem semper fermentum. Fusce velit ame tellus, dictum in posuere ac, pretium sollicitudin eui sapien. Cras semper erat sed odio luctus nec cursus sem fringilla. Pellentesque augue ante, volutpat a sodales ame convallis, eleifend viverra lectus. Etiam non elitti felis purus. Curabitur convallis porta magna sed ali mattis. Duis eget enim a odio cursus laoreet. Aenean pellentesque, enim non hendrerit lobortis.

Göte Göransson

En sida om illustratören och författaren Göte Göransson

Nyköpings historia del I & II

Nyköpings historia del I och II har både omslag och illustrationer av Göte som var intresserad av den lokala historien i Nyköpingstrakten där han bodde under mer än 30 år. Böckerna, som skrevs av Håkan Norén, gavs ut av Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Nyköpings kommun, Sörmlands museum och Södermanlands Nyheter. De trycktes 2004 respektive 2010.

Kung Erik XIV:s kröning 1561

1300-talets klassiska gästabud på Nyköpings slott.

Så lyder titeln på en bok som gavs ut av kungliga Husgerådskammaren vid Stockholms slott. Boken gavs ut i samband med Skattkammarens 20-årsjubileum 1990. Texten är en förkortad och omarbetad version av en äldre svensk översättning av Simon Fischers dagboksanteckningar. Fischer var sekreterare åt ståthållaren i Pommern, Henrik Norman, som representerade de pommerska hertigarna vid Erik den XIV:s kröning. Skildringen av själva kröningen baseras på ärkebiskopen Laurentius Petris egen berättelse.  Texten kompletteras av ett stort antal livfulla och mustiga bilder av Göte Göransson baserade på de ovan nämnda ögonvittnesskildringarna.Kröningen, som ägde rum i Uppsala domkyrka den 29 juni 1561, var en av de mest storslagna i Sveriges historia. Kungen lade själv ned stor möda på att utforma kröningen till en lysande fest och lät tillverka nya riksregalier. Den pommerska beskickningen anlände till Stockholm redan en månad innan kröningen och tillbringade flera veckor i Stockholm och bevistade gästabud och bevittnade krogslagsmål. Några dagar innan kröningen begav sig Simon Fischer till Uppsala. Först färdades följet med båt till Flottsund, strax söder om Uppsala. Där samlades de utländska gästerna vilka sedan fick delta i ett praktfullt intåg med riksråd, hertiger, grevar och hundratals ryttare och soldater.På kröningsdagen gick en kunglig procession från Uppsala slott till domkyrkan på en drygt 1000 steg lång matta av rött engelskt kläde. Efter kröningsceremonin tågades det åter till slottet och den stora kröningsfesten. Enligt köksmästaren tillagades 300 får, 64 oxar, 500 gäss och 1000 höns för att stilla hungern på de 7000 personer som utspisades. Besökarna kunde under de följande dagarna förlusta sig med tornerspel, djurhetsningar och fyrverkerier. Den 6 juli begav sig kungen och hovet till Stockholm där firandet fortsatte. Denna magnifika kröning med efterföljande festligheter har illustrerats av Göte med stor detaljrikedom. Efter arbetet med Gustav Vasa-boken var Göte väl förtrogen med det svenska 1500-talet. På varje välillustrerat uppslag får man intryck av att Göte varit med där och då. Som om han suttit bredvid dagboksförfattaren Simon Fischer och tecknat av allt som försigick.


Regalskeppet Kronan

År 1676 sjönk fartyget Kronan utanför Ölands kust under ett stort sjöslag mellan den svenska flottan och en dansk-holländsk flotta. Vraket lokaliserades först drygt 300 år senare av Anders Franzén. Strax efter upptäckten inleddes ett forskningsprojekt med marinarkeologiska undersökningar av vraket vilka fortfarande pågår. Vraket är inte lika väl bevarat som regalskeppet Vasa, men till skillnad mot detta var det fullt utrustat och undersökningarna har resulterat i tusentals föremål som gett ny kunskap om livet ombord på ett örlogsfartyg från 1600-talet. Bra Böcker gav ut en bok om skeppet år 1985. Den beskriver upptäckten och undersökningarna av skeppet, men ger också en bred bakgrund till den historiska bakgrunden och krigföringen till sjöss under stormaktstiden. Göte bidrog med 8 bilder till det bildrika praktverket som också innehåller illustrationer av många andra, både samtida och dåtida konstnärer.


Vintern 1675-1676 hade den svenska flottans fartyg frusit fast vid Dalarö. Ett arbetslag på 900 man rekryterades då bland allmogen i trakten för att såga upp isen kring skeppen.

In search of the buccaneers


År 1980 gav sig Göte ut på piratjakt tillsammans med sin gode vän Anthony Gambrill. Resan gick till Tortuga, utanför ön Hispaniola, där de letade lämningar efter 1600-talets sjörövarverksamhet. Gambrill är själv sedan flera decennier bosatt på grannön Jamaica. Efter en äventyrlig färd i en mindre segelbåt kom de fram till ön där de så småningom lyckades identifiera ruinerna efter ett gammalt piratnäste med övervuxna kanoner vid Basse Terre. År 2007 publicerade Gambrill boken ”In search of the buccaneers” där Göte bidrog med några illustrationer.


Gammalt rostigt kanonrör vid Basse Terre på Tortuga. Foto: Göte Göransson 1980.

Nattlig attack mot ett spanskt skepp.

Buckanjär.