Praesent elit neque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur velit adipiscing elit. Aliquam nec lobortitis tellus. Ut pharetra velit rutrum orci sollicitudin luctus es facilisis nulla accumsan. Maecenas veliti  quis tortor magna. In dignisisim a elementum eros nec pretium. Phasellus molesitie, sem ut erat viverra malesuada, lacus urna et pharetra dui, eget eleifend eros libero vitae i  diam. In  sapien morbi in elit sed lorem semper fermentum. Fusce velit tellus, dictum in posuere ac, pretium sodales a sollicitudin sapien. Cras semper erat sed odio luctus nec cursus sem fringilla. Pellentesque augue eu ante, volutpat a sodales convallis, eleifend viverra lectus. Etiam non felis purus. Curabitur vel convallis porta magna sed mattis. Duis eget enim a odio curisus laoreet. Aenean ellentesque, enim non integer hendrerit lobortis, ipsum justo fringilla turpis, id mollis enim justo id elit.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu tortor non erat vestibulum tempor. Proin posuere est ac diam vestibulum et henidrerit mauris pharetra. Sed blandit scelerisque tortor quis imperdiet. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.


MONITES

Morbi in elit sed lorem semper fermentum. Fusce velit tellus, dictum in posuere ac, pretium sollicitudin sapien. Cras semper erat sed odio luctus nec cursus sem fringilla.

Consequat in lacinia

Morbi in elit sed lorem semper fermentum. Fusce velit ame tellus, dictum in posuere ac, pretium sollicitudin eui sapien. Cras semper erat sed odio luctus nec cursus sem fringilla. Pellentesque augue ante, volutpat a sodales ame convallis, eleifend viverra lectus. Etiam non elitti felis purus. Curabitur convallis porta magna sed ali mattis. Duis eget enim a odio cursus laoreet. Aenean pellentesque, enim non hendrerit lobortis.

Göte Göransson

En sida om illustratören och författaren Göte Göransson

Påljungshage - forntid i Nyköpingstrakten

Knappt 20 kilometer söder om Götes hem gjordes arkeologiska undersökningar av gravar och boplatslämningar år 2007. Vid Påljungshage i utkanten av Nyköping undersöktes ett gravfält från senare delen av bronsåldern samt intilliggande boplatsspår från stenåldern. Fornfynden väckte ett stort intresse bland lokalbefolkningen och efteråt gavs det ut en populärt hållen redogörelse av resultaten. Nyköpings hembygdsförening förmedlade kontakt mellan arkeologerna och föreningsmedlemmen Göte som gjorde ett antal illustrationer till boken. Därigenom var ett fruktsamt samarbete inlett. Göte illustrerade även en artikel i ämnet för Sörmlandsbygdens hembygdsförenings årsbok 2010.

Efter en kremering för snart 3000 år sedan samlades resterna ihop från gravbålet och lades i en kruka. Denna sattes ned i en stensättning där en större, flat sten lades över som ett lock.

Skälby - en järnåldersby i Västmanland

Samma arkeologer som grävt vid Påljungshage undersökte en järnåldersby utanför Västerås något år senare.  Det inledda samarbetet med Göte fortsatte och han gjorde närmare 30 illustrationer till en populärvetenskaplig bok som skildrar vardagslivet i en mellansvensk by för 2000 år sedan.

Boskapen förs ut på bete genom fägatan.